De Kanjertraining is bedoeld om een goed sociaal klimaat in de school en de klas te scheppen. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken, leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat zijn de doelen van de Kanjertraining?

  • kinderen durven zichzelf te zijn
  • kinderen voelen zich veilig
  • kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
  • kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
  • kinderen respecteren de leerkracht
  • kinderen lossen pestproblemen op
     

Hoe werken de groepen met de Kanjertraining?
Herkenbaar in alle groepen zijn de vier gekleurde petten. Elke pet staat voor een gedragstype. De rol van de Pestvogel (zwarte pet) spreekt voor zich. Het Aapje (rode pet) lacht altijd mee en lacht anderen uit. Het Konijn (gele pet) kruipt het liefst weg en doet zielig. De Tijger (witte pet) is de Kanjer: hij komt op voor zichzelf en voor anderen! Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk.

De petten zijn hulpmiddelen om respectvol over gedrag te praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet. De petten staan voor de keuzes die ze maken. Zo leren de kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag.