Kennismakingsgesprek

Persoonlijk contact vinden we belangrijk. Daarom maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek op school met directeur Esther van Dijk. U kunt daarover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de school en is er ruimschoots gelegenheid voor uw vragen. Ook krijgt u een rondleiding. Al met al duurt de kennismaking ongeveer een uur. U, uw eventuele partner en uw kind(eren) zijn welkom tijdens dit gesprek.

Aanmelden

Bent u na het kennismakingsgesprek enthousiast geworden over CBS Sjaloom en wilt u uw kind graag aanmelden? Haalt u dan een aanmeldformulier bij de directeur of de leerkracht van groep 1-2. Als wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, is uw kind aangemeld. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Wij adviseren u het kind aan te melden als hij of zij drie jaar wordt.

Aangemeld en wat nu?

De leerkracht van groep 1-2 neemt ongeveer zes weken vóór de toelating contact met u op. U kunt dan afspraken maken om een aantal keren ter kennismaking op school te komen. Uw kind mag ongeveer een maand voor zijn of haar vierde verjaardag jaar een aantal dagdelen meedraaien. Voordat uw kind vier jaar wordt krijgt het als welkom een kaart. Daarop staat de groep waarin hij of zij komt, de naam van de leerkracht(en) en de eerste echte schooldag.

Komt een leerling van een andere school, dan neemt CBS Sjaloom daarmee vooraf contact op. Wij ontvangen daarna van die school een onderwijskundig rapport. Als ouder/verzorger ontvangt u daarvan een afschrift. Zo hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerling.