Visie

Bij CBS Sjaloom willen we dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich er veilig en gelukkig voelen. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze, in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op hun mogelijkheden en beperkingen en met respect voor hun medemens en omgeving.

Daarom gaat het bij CBS Sjaloom behalve om de verwerving van kennis, ook om sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Door een evenwichtige groei op al deze verschillende gebieden, bereiden de kinderen zich goed op hun plaats in de maatschappij.

Identiteit

CBS Sjaloom is een protestants-christelijke basisschool. Het is onze opdracht om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd op te voeden tot zelfstandige jonge mensen. Jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

Vanuit Bijbelse thema’s én waarden en normen gaan we respectvol met de kinderen in gesprek. Zo helpen we hen keuzes te maken.