Het leerstofjaarklassensysteem vormt de basis van het onderwijs op CBS Sjaloom. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd vormen samen een groep. Iedere groep heeft een vaste leerkracht. In de kleutergroep staat spelenderwijs leren centraal. Vanaf groep 3 werken we meer methodisch. In alle groepen gebruiken we moderne leermiddelen zoals Chrome Books en digitale schoolborden.

Kleinere groepen
Door te differentiëren in de klas komen we optimaal tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Er zijn nou eenmaal kinderen die de leerstof snel oppakken en kinderen die leren moeilijk vinden. Hoe bedienen we al die niveaus in de klas? Bij CBS Sjaloom kiezen we ervoor om onderwijsassistenten in te zetten op verschillende momenten op een dag. Zij assisteren de leerkracht en zijn een extra paar handen in de klas. Zo kunnen kinderen in kleinere groepen instructie krijgen van de leerkracht.

Chrome Books
In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen bij Spelling en Rekenen op Chrome Books. Alle kinderen hebben toegang tot les- en oefenmateriaal dat aansluit bij de methode. De leerkracht heeft via een dashbord zicht op hun voortgang en zet voor hen leerpakketten op hun niveau klaar.

Engels in groep 1 t/m 8
Engels wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Ook komen kinderen er al vroeg mee in aanraking. In alle groepen krijgen de kinderen Engelse les met de methode Take it easy.

Mindfulness
Bij ons op school komen alle kinderen een keer in hun schoolloopbaan in aanraking met mindfulness. Juf Marieke van Zadelhoff is gecertificeerd Mindfulness-kidstrainer. Zij verzorgt de lessen mindfulness. De kinderen hebben er zichtbaar baat bij, kunnen zich beter concentreren en voelen zich fijner.