De oudercommissie (OC) is een groep ouders die een klankbord vormen voor de directeur van de school. Zij adviseren over allerlei beleidszaken. De OC heeft verder als taak relevante beleidszaken door te nemen en structuur en coördinatie in de ouderhulp te verzorgen. Zij doet dat samen met de subcommissies, zoals de werkgroep onderhoud, de ouderwerkgroep schoolactiviteiten (OWG) en de werkgroep PR. Een OC bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De oudercommissie wordt door en uit ouders gekozen.

De OC bestaat uit de volgende personen

  • Nicole Ekkers
  • Bea Sarink
  • René van Mulligen
  • Marieke Achterkamp
  • Arno Wolbrink