Zonder de hulp van ouders/verzorgers kan een school niet optimaal functioneren. We zijn dan ook erg blij dat er ieder jaar zoveel ouders het onderwijs op CBS Sjaloom ondersteunen. Samen bouwen we aan de toekomst van onze kinderen. We proberen kwaliteiten van ouders te benutten, want wanneer je iets doet wat je leuk vindt, help je met veel plezier.