De ouderraad (OR) bestaat uit actieve ouders, die zich vrijwillig inzetten om verschillende activiteiten voor kinderen en ouders te organiseren. De OR is als het ware de feestcommissie van de school. Tijdens de zes tot acht vergaderingen bereidt zij de activiteiten voor en stemt deze af met één van de leerkrachten. Alle activiteiten worden vervolgens geëvalueerd om deze in de toekomst nog beter te laten verlopen.

De activiteiten variëren van paasmaaltijd, koffie schenken, avondvierdaagse tot sport- en speldag en sinterklaas- en kerstviering. Verder regelt de OR ook de hoofdluiscontrole, het wassen van de schoolkleding en het versieren van de school in verschillende thema’s.

De OR beheert ook het schoolfonds, waar de vrijwillige ouderbijdrage onder valt. Hiermee worden activiteiten gefinancierd, die niet uit de normaal ter beschikking gestelde middelen door de overheid of PCBO Voorst kunnen worden betaald. Aan het begin van het schooljaar stellen de OR en de MR een gezamenlijk jaarverslag op. In dit jaarverslag vindt u een weergave van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en een vooruitblik op het nieuwe schooljaar. Ook vindt u in het jaarverslag een financiële verantwoording van de penningmeester. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in overleg met de MR vastgesteld.

De OR bestaat momenteel uit onderstaande personen:

  • Mevr. Bea Sarink
  • Dhr. René van Mulligen
  • Mevr. Sandra Brouwer
  • Mevr. Chantal Ilbrink
  • Dhr. Daniël Ilbrink
  • Dhr. Evert Barendregt
  • Mevr. Carla Linthorst
  • Mevr. Jacqueline Makkink
  • Mevr. Marloes Bril
  • Dhr. Rob Tempert